Detalji za Правилник о начину, поступку и б.услов. стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарад.

SvojstvoVrednost
Ime:Правилник о начину, поступку и б.услов. стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарад.
Opis:Овим Правилником се уређује начин, поступак и ближи услови стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета спорта и физичког васпитања (у даљем тексту: Факултет), у складу са Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета и Статутом Факултета.
Ime datoteke:p_o_uslovima_stic_zvanja_i_zasniv_r_odnosa_nastavnika_sarad.pdf
Veličina datoteke: 8.45 MB
Tip datoteke:pdf (Mime tip: application/pdf)
Kreirano: 08.02.2018 15:03
Vlasnici:Svi posetioci
Pregleda:2446 Pregleda
Zadnja izmena: 08.02.2018 15:05
Više informacija: