Detalji za Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

SvojstvoVrednost
Ime:Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Opis:Овим правилником уређује се поступак набавке унутар Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања, а нарочито начин планирања набавки, (критеријуми, правила и начин одређивања предмета набавке, начин одређивања процењене вредности набавки, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, начин извршења обавеза у поступку набавке, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролa набавки и начин праћења извршења уговора о набавци.
Ime datoteke:p_blizem_uredjivanju_jn_180426.pdf
Veličina datoteke: 8.94 MB
Tip datoteke:pdf (Mime tip: application/pdf)
Kreirano: 26.04.2018 13:53
Vlasnici:Svi posetioci
Pregleda:3282 Pregleda
Zadnja izmena: 09.05.2018 13:55
Više informacija: