Detalji za Правилник о докторским академским студијама за студенте уписане почев од шк.2016/17. са прилозима:

SvojstvoVrednost
Ime:Правилник о докторским академским студијама за студенте уписане почев од шк.2016/17. са прилозима:
Opis: Уговор са студентом, Пријава теме, Захтев за давање сагласности на тему,
Захтев за давање сагласности на извештај, Изјава о ауторству,
Изјава о истоветности штампане и електронске верзије, Изјава о коришћењу,
Облик и садржај, Правилник о поступку провере оригиналности.
Ime datoteke:p_das_od_2016_17_180913.pdf
Veličina datoteke: 328.38 kB
Tip datoteke:pdf (Mime tip: application/pdf)
Kreirano: 14.09.2018 15:06
Vlasnici:Svi posetioci
Pregleda:1575 Pregleda
Zadnja izmena: 23.10.2018 12:39
Više informacija: