Detalji za Статут Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања

SvojstvoVrednost
Ime:Статут Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања
Opis:Овим Статутом, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Београду, уређују се: организација, делатност и пословање Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања, правни статус Факултета, састав, надлежност и начин одлучивања факултетских органа и тела; установљење, врсте и извођење студијских програма, статус наставника и других запослених Факултета; статус студената; научно и развојно истраживање и друга питања од значаја за рад Факултета.
Ime datoteke:statut_f_180920.pdf
Veličina datoteke: 870.93 kB
Tip datoteke:pdf (Mime tip: application/pdf)
Kreirano: 20.09.2018 14:52
Vlasnici:Svi posetioci
Pregleda:3503 Pregleda
Zadnja izmena: 20.09.2018 15:00
Više informacija: