Detalji za Правилник о организацији и систематизацији послова

SvojstvoVrednost
Ime:Правилник о организацији и систематизацији послова
Opis:Утврђује се организација Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања, организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, систематизују се радна места према врсти и сложености послова, врсти и степену стручне спреме и другим посебним условима за рад на тим пословима, утврђује се опис послова који се обављају на радним местима, број извршилаца, као и друга питања од значаја за организацију и рад Факултета.
Ime datoteke:p_o_organ_i_sistem_poslova_181023.pdf
Veličina datoteke: 5.14 MB
Tip datoteke:pdf (Mime tip: application/pdf)
Kreirano: 23.10.2018 12:22
Vlasnici:Svi posetioci
Pregleda:1408 Pregleda
Zadnja izmena: 23.10.2018 12:30
Više informacija: