Detalji za Закон о изменама и допунама закона о високом образовању

SvojstvoVrednost
Ime:Закон о изменама и допунама закона о високом образовању
Opis:Члан 1. У Закону о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), у члану 11. став 1. после тачке 14) додаје се тачка 14а) која гласи: "14а) предлаже Министарству национални оквир квалификација за ниво високог образовања;".
Ime datoteke:zakon_o_izmeni_dopuni_zvo121002.pdf
Veličina datoteke: 37.63 kB
Tip datoteke:pdf (Mime tip: application/pdf)
Kreirano: 02.10.2012 20:43
Vlasnici:Svi posetioci
Pregleda:5750 Pregleda
Zadnja izmena: 02.10.2012 20:47
Više informacija: