Detalji za Извештај са п.мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2010/2011 и 2012

SvojstvoVrednost
Ime:Извештај са п.мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2010/2011 и 2012
Opis:На Факултету спорта и физичког васпитања се не прави разлика по полу код заснивања радног односа или распоређивања на одређено подручје рада. Факултет спорта и физичког васпитања се придржава свих законских прописа које налаже Закон о раду, у погледу заштите права по основу породиљског одсуства, остваривању права на стручно оспособљавање и усавршавање запослених у настави и ненаставним организационим јединицама.
Ime datoteke:i_pmera_otklanjanje_npolova.pdf
Veličina datoteke: 2.74 MB
Tip datoteke:pdf (Mime tip: application/pdf)
Kreirano: 24.10.2012 19:28
Vlasnici:Svi posetioci
Pregleda:6999 Pregleda
Zadnja izmena: 24.10.2012 19:38
Više informacija: