Годишњак 2019 - број 24. (Актуелни број) Штампа
Годишњак
среда, 04 март 2020 11:01
Годишњак 24 (2017/2018*), Београд 2019.
Преузмите комплетно издање: pdf Годишњак 24 (1,84МБ)
РАДОВИ
Иван Зарић, Миливој Допсај, Милан Марковић, Милан Зарић, Саша Јаковљевић, Драгана Берић, Немања Јовићевић
РЕЛАЦИЈЕ РЕЗУЛТАТА ТЕРЕНСКИХ ТЕСТОВА ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СА ТАКМИЧАРСКОМ УСПЕШНОШЋУ МЛАДИХ КОШАРКАШИЦА
RELATIONS BEETWEEN RESULTS OF FIELD TESTS OF PHYSICAL ABILITIES WITH THE COMPETITIVE SUCCESS OF YOUNG FEMALE BASKETBALL PLAYERS
Слободанка Добријевић, Владимир Илић
AНТРОПОМОРФОЛОШКE ВАРИЈАБЛE КАО ПРЕДИКТОРИ ТРАНЗИТНЕ БРЗИНЕ КОД ФИЗИЧКИ АКТИВНИХ ЖЕНА
ANTHROPOMORPHOLOGICAL VARIABLES АS PREDICTORS OF TRANSITION SPEED IN PHYSICAL ACTIVE WOMEN
Лазар Тоскић, Миливој Допсај, Драган Тоскић, Милан Марковић
УТИЦАЈ МЕХАНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МИШИЋА НА ИСПОЉАВАЊЕ СИЛЕ МИШИЋА ОПРУЖАЧА И ПРЕГИБАЧА ЗГЛОБА КОЛЕНА
INFLUENCE OF MUSCLE MECHANICAL PROPERTIESON FORCE MANIFESTATION IN KNEE JOINT EXTENSOR AND FLEXOR MUSCLES
Милош Мудрић, Бранко Алексић, Касум Горан, Срећко Јовановић, Дејан Сузовић
МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ КАРАТИСТА ЈУНИОРСКОГ УЗРАСТА РАЗЛИЧИТЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR SKILLS OF JUNIOR AGE KARATE ATHLETES DIFFERENT SPECIALIZATION
Милан Марковић, Иван Зарић, Лазар Тоскић, Миливој Допсај
ПОУЗДАНОСТ ТЕРЕНСКИХ ТЕСТОВА ЗА ПРОЦЕНУ СПЕЦИФИЧНЕ РВАЧКЕ ПРИПРЕМЉЕНОСТИ
RELIABILITY OF THE FIELD TESTS FOR SPECIFIC WRESTLING PREPAREDNESS EVALUATION
Огњен Ђорђевић, Лазар Томић, Бојан Леонтијевић, Александар Јанковић
АНАЛИЗА УСПЕШНИХ НАПАДА ФУДБАЛСКИХ ЕКИПА У ЗАВРШНИЦИ ТАКМИЧЕЊА „ЛИГА ШАМПИОНА“
THE CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE ATTACK TACTICS OF THE FOOTBALL TEAMS IN THE CHAMPIONS LEAGUE FINALS, SEASONS 2016/2017 AND 2018/2019.
Миљан Ранчић, Марко Прокић, Владимир Илић
ОКСИДАЦИОНИ СТРЕС ТОКОМ АЕРОБНЕ И АНАЕРОБНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
OXIDATIVE STRESS DURING AEROBIC AND ANAEROBIC PHYSICAL ATIVITY
Игор Златовић, Слободанка Добријевић, Марија Мацура
ИЗНЕНАДНА СРЧАНА СМРТ – МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ ЗА БАВЉЕЊЕ ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ
SUDDEN CARDIAC DEATH – PREVENTION AND RECOMMENDATIONS FOR PHYSICAL ACTIVITY
Наташа Станојевић, Стефан Семан
ХОРМОНАЛНИ ОДГОВОР КОРТИЗОЛА TOKOM ТРЕНИНГA
HORMONAL RESPONSE OF CORTISOL DURING EXERCISE
ХРОНИКА ФАКУЛТЕТА
СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ДИПЛОМИРАЛИ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН
ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
ДИПЛОМИРАНИ У ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ДИПЛОМИРАНИ У ШК. 2017/2018.СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СПИСАК ОДБРАЊЕНИХ ЗАВРШНИХ РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ)
МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ОДБРАЊЕНЕ НА ФАКУЛТЕТУ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИРАЊА У ШК. 2017/2018. ГОДИНИ
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ НА ФАКУЛТЕТУ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ (ПО СТРАРОМ) ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДОКТОР НАУКА ИЗ ОБЛАСТИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ НА ФАКУЛТЕТУ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИTАЊА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ