Јавне набавке ЈН 1.3.5/2017. Израда главног пројекта Балон хале за борилачке спортове и гиманстику (отворени поступак)