Мастер предмети Истражив. у социологији сп. Резултати колоквијума 05/2017.