Др Бранка Савовић Штампа
 
 
011.3531.049
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 
Увећај слику +
arrow Датум и место рођења: 17.03.1964. Београд, Република Србија.
arrow Образовање:
indent 1999. Дипломирани педагог, добитник признања Најбољи студент генерације Филозофског факултета Универзитета у Београду. Тема: “Личност и улога наставника“;
indent 2001-2002. Едукација у области РЕБТ-а (Рационално-емоционално-бихејвиорална терапија и саветодавни рад): сертификат Albert Ellis Instituta, New York, о завршеном примарном нивоу;
indent 2002-2003. Едукација у области РЕБТ-а (Рационално-емоционално-бихејвиорална терапија и саветодавни рад): сертификат Albert Ellis Instituta, New York, о завршеном напредном нивоу;
indent 2001. Едукација у области нових метода учења Active Learning Methods and Enquiry-Based Learning for Historu Educations;
indent 2003. Магистар педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду. Тема: “Агресивност ученика у школи“;
indent 2005. Стручно усавршавање током студијског боравка на Универзитету у Хелсинкију;
indent 2009. Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. Докторат из области анализе дискурса, интердисциплинарно оријентисан (комуникологија, педагогија, методологија). Тема: “Функције дискурса усмерених активности у вртићу“;
indent 2014. Избор у звање доцент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
indent 2019. Избор у звање ванредни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.
arrow Наставно искуство:
индент Запослена на Факултету спорта и физичког васпитања од 16.10.2014.године.;
индент 2005-2014. Професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Шапцу;
индент 2010–2011. Професор Високе школе (Београдска спортска академија – радни однос са 30% радног времена). Предавала предмет Педагогија спорта.
arrow Стручно искуство:
индент 1999–2015. Креатор и реализатор три стручна семинара из области комуникације и методологије акредитованих од стране Министарства Просвете Р. Србије и Завода за социјалну заштиту намењених стручном усавршавању просветних радника и васпитача (у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања и Заводом за вредновање образовања);
индент 1999–2005. Научни сарадник (Институт за педагошка истраживања Р. Србије);
индент Од 2007. Међународни консултант Републике Финске на развоју студија за професионални развој наставника;
индент 2004-2008. Водећи пројектант (research leader) међународног пројекта Building capacity at the Teacher Training Faculty in Jagodina, који се одвијао у сарадњи са Владом Републике Финске;
индент Од 2001. Психотерапеут РЕБТ оријентације.
индент Од 2013. Сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања као (1) председник комисије за акредитацију семинара, конференција и стручних скупова намењених стручном усавршавању васпитача и наставника и (2) члан радне групе за преглед радова и наставних средстава;
индент Члан ДИОС – Друштва истраживача у образовању у Србији;
индент Члан струковног Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије.
arrow Пројекти / књиге / уџбеници:
 1. Савовић, Б. (2017): Педагогија, основни појмови о науци и васпитању. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.
 2. Савовић, Б. (2011): Анализа дискурса. Београд: Задужбина Андрејевић.
 3. Савовић, Б., Д. Бјекић, Ј. Најдановић - Томић (2007): Примена тестова знања, Београд: Завод за вредновање квалитета васпитања и образовања.
arrow Репрезентативне референце / објављени радови: Савовић Б. - радови (201кБ, 02.11.2017.)
 1. Savović, B. (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research. Jagodina: Teacher Education Faculty.
 2. Савовић, Б. (2005): Компјутерске видео-игрице и њихов утицај на младе, посебно на њихово агресивно понашање; у М. Даниловић и С. Попов (прир.): Технологија, информатика, образовање 3, (299-306). Београд – Нови Сад: Институт за педагошка истраживања и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.
 3. Савовић, Б. (2005): Социјални односи у школи и агресивно понашање ученика, Иновације у настави, Вол. 18, Но. 4,58-72.
 4. Савовић, Б. (2006): Социјални односи у школи и агресивно понашање ученика, Социјални односи у школи и проблеми у понашању ученика, (58-72). Београд: Учитељски факултет.
 5. Savović, B. (2006): Approaching the reform of studying process – Action research review; in B. Savović (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research (35-64). Jagodina: Teacher education faculty.
 6. Савовић, Б. (2007): Комуникација у школи и агресивно понашање ученика, Развијање комуникационе компетенције наставника и ученика, Педагошки факултет Крагујевац и Филолошко – уметнички факултет Јагодина (87-499).
 7. 9.Савовић, Б. (2009): Дискурс предшколске установе: курикулум, модел, организација и евалуација рада; у Е. Копас (прир.): Перспективе квалитетног развоја предшколског детета, Јагодина: Педагошки факултет (131-148).
 8. Савовић, Б., Раденовић, С. (2015): Језик и развој детета, Зборник радова, Научни скуп са међународним учешћем Развојне карактеристике детета предшколског узраста – холистички приступ. Нови Сад (25 и 26. април 2015. год).
 9. Раденовић, С., Савовић, Б. (2015): Социолошко-педагошке перспективе превенције насиља на спортским догађајима, Зборник радова, Друга међународна научна конференција Менаџмент безбедности спортских такмичења - превенција насиља и недоличног понашања на спортским борилиштима, МБСТ2015 (106-110).
 10. Савовић, Б, Раденовић, С и А. Орлић (2015): Вођа спортског тима и лидерство у образовању, Зборник радова, Регионална научностручна и бизнис конференција – ЛИМЕН (80-86).
 11. Савовић, Б. (2016): Анализа дискурса: домети и ограничења примене у педагошкој пракси, Зборник радова, Национални научни скуп Сусрети педагога, Филозофски факултет Универзитета у Београду , 25 и 26. септембар 2016. (108-111).
Последње ажурирано среда, 30 октобар 2019 17:30