Др Снежана Радисављевић-Јанић Штампа
 
 
011.3531.000/171
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 
Snežana Radisavljević-Janić
indent Датум и место рођења: 09.02.1966. Љиг, Република Србија.
indent Образовање:
indent 1990 Диплома, Универзитет у Београду - Факултет физичког васпитања, област: "Теорија и технологија спорта и физичког васпитања";
indent 1993 Изабрана у звање асистент приправник, Универзитет у Београду - Факултет физичке културе;
indent 1997 Магистратура, Универзитет у Београду - Факултет физичке културе, област: Физичка култура, тема: "Успешност наставника у процењивању емоционалног стања ученика на часу физичког васпитања";
indent 1997 Изабрана у звање асистент сарадник, Универзитет у Београду - Факултет физичке културе;
indent 2006 Избор у звање доцент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
indent 2010 Докторат, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања, област: "Физичко васпитање и спорт"
indent 2020 Избор у звање редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Наставно искуство:
indent Запослена на Факултету спорта и физичког васпитања од 01.02.1993. године.
indent Спортско и стручно искуство: Информације нису доступне.
indent Пројекти / књиге / уџбеници:
indent Пројекат: "Израда предлога стандарда образовних постигнућа за крај обавезног образовања", Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2005;
indent Пројекат: "Развој морфолошких карактеристика, физичких способности, телесног статуса и неких психолошких карактеристика деце млађег и средњег школског узраста" - Факултету спорта и физичког васпитања у Београду.

indent Објављени радови:
1. Милановић, И., Радисављевић, С. (2010). Концепције, модели и тендеције у праћењу физичког развоја и моторичких способности (physical fitness-a) деце и младих. Зборник радова, Пети европски конгрес ФИЕП-а и Други конгрес педагога физичке културе Србије „Компетенције наставника физичког васпитања у 21. веку“, Ниш, 23.-26. септембар 2009. стр.511-531.;
2. Радисављевић, С., Милановић, И., Лазаревић, Д. (2009). Процена наставничких компетенција од стране професора физичког васпитања, Зборник радова са Међународне научне конференције "Теоријски, методолошки и методички аспекти физичког васпитања", Универзитет у Београду, ФСФВ, Београд, 11-12. децембар 2008., стр 57-63.;
3. Лазаревић, Д., Радисављевић, С., Милановић, И. (2008). Релације физичког селф-концепта и физичког вежбања ученика основне школе, Зборник института за педагошка истраживања, бр. 2, стр. 307-326.;
4. Лазаревић, Д., Радисављевић, С., Милановић, И. (2007). Карактеристике физичког селф-концепта младих спортиста, Зборник радова, Међународна научна конференција „Аналитика и дијагностика физичке активности“, ФСФВ и Олимпијски комитет Србије, Београд, 340-349.;
5. Милановић, И., Радисављевић, С. (2007). Однос ученика основне школе и њихових родитеља према настави физичког васпитања и физичком вежбању, Настава и васпитање, 2, стр. 141-150.;
6. Радисављевић, С.(2005). Студентско вредновање компетенција наставника физичког васпитања. Зборник радова, Факултет физичке културе, Ниш, стр. 126-135, / Students' assessment of the competencies pertaining to the physical education teachers. Proceeding, Faculty of Physical Education, Nis, p.p. 458-468,/;
7. Радисављевић, С., Вишњић, Д. (2003). Ставови ученика према настави физичког васпитања. Научни скуп „Интердисциплинарни аспекти физичке активност“», Годишњак,бр. 12, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, стр.141-153.

indent Интересовања: Информације нису доступне.
Последње ажурирано четвртак, 16 јул 2020 09:34