Др Владимир Илић Штампа

   arrow Предмети на студијским програмима:

    основне академске студије - физичко васпитање и спорт
   indent Физиологија физичке активности

    мастер академске студије - физичко васпитање и спорт
   indent Истраживања у физиологији физичке активности

 
 
011.3531.000/188
 
Увећај слику +
arrow Датум и место рођења: 11.08.1981. године, Шабац, Република Србија.
arrow Образовање:
indent 2007. Диплома, Универзитет у Београду - Медицински факултет;
indent 2007. Уписао постдипломске специјалистичке академске студије на Медицинском факултету у Београду, научна област Експериментална физиологија са патолошком физиологијом;
indent 2008. Уписао другу годину докторских академских студија на Медицинском факултету у Крагујевцу, научна област Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином;
indent 2009. Избор у звање асистент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања, област: Медицинске науке у физичком васпитању и спорту;
indent 2017. Избор у звање ванредни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања, област: Медицинске науке у физичком васпитању и спорту.
arrow Наставно искуство:
indent Запослен на Факултету спорта и физичког васпитања од 05.06.2008. године.;
indent 2002-2004 студент демонстратор на предмету Хистологија са ембриологијом.
arrow Спортско и стручно искуство: Информације нису доступне.
arrow Пројекти / књиге / уџбеници:
1. "Eфeкти примeњeнe физичкe aктивнoсти нa лoкoмoтoрни, мeтaбoлички, психoсoциjaлни и вaспитни стaтус пoпулaциje Р Србиje". Eвидeнциoни брoj: 47015;
2. "Aкутни кoрoнaрни синдрoм: истрaживaњe вулнeрaбилнoсти (плaкa, крви и миoкaрдa), oптимaлнo лeчeњe и oдрeђивaњe прoгнoстичких фaктoрa". Eвидeнциoни брoj: 41022.
arrow Објављени радови:
1. PETRINI, Francesko Maria, BUMBAŠIREVIĆ, Marko, VALLE, Giacomo, ILIĆ, Vladimir, MIJOVIĆ, Pavle, ČVANČARA, Paul, BARBERI, Federica, KATIĆ, Natalija, BARTOLOTTI, Dario, ANDREU, David, LECHLER, Knut, LEŠIĆ, Aleksandar, MAZIĆ, Sanja, GUIRAUD, David, STIEGLITZ, Thomas, ALEXANDERSSON, Asgeir, MICERA, Silvestro, RASPOPOVIĆ, Staniša. Sensory feedback restoration in leg amputees improves walking speed, metabolic cost and phantom pain= Nature medicine, 2019, vol= 25, issue 29, str. 1356-1363.;
2. DOBRIJEVIĆ, Slobodanka, RANISAVLJEV, Igor, ĐURIĆ, Saša, ILIĆ, Vladimir. The assessment of muscle mechanical properties in multi-joint movements reveals inverse correlation of leg muscle force and power with gait transition speed. Gait & posture, 2020, vol. 77, str. 59-63.;
3. ŠIRAIY, Boris, TROBEC, Roman, ILIĆ, Vladimir. Quality of One-channel Telemetric ECG Sensor Signalin Maximum Exercise Stress Tests. Measurement Science Review, 2019, vol. 19, no. 1, str. 79-85.
4. DOBRIJEVIĆ, Slobodanka, ILIĆ, Vladimir, ĐURIĆ, Saša, JARIĆ, Slobodan. Force-velocity relationship of leg muscles assessed with motorized treadmill tests : two-velocity method. Gait & posture, 2017, vol. 56, str. 60-64.;
5. DOPSAJ, Milivoj, ILIĆ, Vladimir, ĐORĐEVIĆ-NIKIĆ, Marina, VUKOVIĆ, Marko, EMINOVIĆ, Fadilj, MACURA, Marija, ILIĆ, Dejan. Descriptive model and gender dimorphism of body structure of physically active students of Belgrade University : pilot study. Anthropologist, 2015, vol. 19, no. 1, str. 239-248.
6. RANISAVLJEV, Igor, ILIĆ, Vladimir, SOLDATOVIĆ, Ivan, STEFANOVIĆ, Đorđe. The relationship between allometry and preferred transition speed in human locomotion. Human movement science, 2014, vol. 34, str. 196-204.;
7. RANISAVLJEV, Igor, ILIĆ, Vladimir, MARKOVIĆ, Srđan, SOLDATOVIĆ, Ivan, STEFANOVIĆ, Đorđe, JARIĆ, Slobodan. The relationship between hip, knee and ankle muscle mechanical characteristics and gait transition speed. Human movement science, 2014, vol. 38, str. 47-57.;
8. ILIĆ, Duško, ILIĆ, Vladimir, MRDAKOVIĆ, Vladimir, FILIPOVIĆ, Nenad. Walking at speeds close to the preferred transition speed as an approach to obesity treatment. Српски архив за целокупно лекарство, ISSN 0370-8179, 2012, vol. 140, no. 1-2, str. 58-64.;
9. ĐELIĆ, Marina, ŠARANOVIĆ, Slavica, ZLATKOVIĆ, Jovan, ИЛИЋ, Владимир, RADOVANOVIĆ, Dragan, NEŠIĆ, Dejan, DŽODAN, Marija, МАЗИЋ, Сања. Physiological adaptation of anthropometric and cardiovascular parameters on physical activity of elite athletes. Српски архив за целокупно лекарство, 2012, вол. 140, но. 7/8, стр. 431-435.;
10. МАЗИЋ, Сања, ИЛИЋ, Владимир, ĐELIĆ, Marina, АРАНЂЕЛОВИЋ, Александра. Изненадна срчана смрт младих спортиста. Српски архив за целокупно лекарство, 2011, вол. 139, бр. 5/6, стр. 394-401.
pdf Библиографија (89кБ 25.05.2012.)
arrow Интересовања: Физиологија спорта, спортска медицина, биомеханика хумане локомоције.
Последње ажурирано среда, 04 март 2020 12:01