Др Владимир Мрдаковић Штампа

arrow Предмети на студијским програмима:

 
 
011.3531.000/153
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 
Увећај +
arrow Датум и место рођења: 14.06.1981. Смедерево, Република Србија.
arrow Образовање:
indent Дипломирао 2005. год. на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду на тему: Координативне шеме мишићне активације доњих екстремитета у различитим условима доскока (Током основних студија, 2001. 2003. и 2004. године био проглашаван за студента генерације. За успехе у студирању добитник свих престижних студентских стипендија које се додељују Републици Србији.)
indent Магистрирао 2010. год. на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду, на тему: Модулација крутости доњих екстремитета у зависности од различитих фреквенци и интензитета скокова
indent Докторску дисертацију под називом Неуромеханичка контрола извођења субмаксималних скокова одбранио 2014. год. на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду.
arrow Усавршавање:
indent Национална спортска академија "Vassil Levski" Софија;
indent Институт за спорт Олимпијског комитета Илталије (CONI Servizi) Рим;
indent 8th FISU Forum, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
arrow Наставно ангажовање:
indent Од 2004. до 2005. Демонстратор на предмету Биомеханика, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду;
indent Запослен на Факултету спорта и физичког васпитања од 03.02.2006.године;
indent Од 2006. год. изабран у звање Асистента приправника на предмету Биомеханика, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду;
indent Од 2010. год. изабран у звање Асистента на предмету Биомеханика, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду;
indent Од 2014. год. изабран у звање Доцент на предмету Биомеханика, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду.
indent Од 2019. год. изабран у звање Ванредни професор на предмету Биомеханика, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду.
indent Просечна оцена педагошког рада (евалуација од стране студената) је била у опсегу од 4.0 до 4.5 (скала од 1 до 5).
arrow Стручно ангажовање:
indent Од 2004. год. интензивно ради у спортској пракси у виду дијагностиковања физичких, моторичких и функционалних способности спортиста у оквиру дијагностичко-тренажног центра Профеx. У оквиру ових активности контролише дијагностичке и тренажне процесе са неколико наших врхунских спортиста, освајача значајних медаља за Републику Србију (РС) на престижним такмичењима;
indent Од 2004. год. ангажован је на пројектима индивидуалне контроле и корекције развојних карактеристика млађе и старије школске популације на територији РС, из аспекта степена заступљености и корекције деформитета коштаног апарата;
indent Од 2004. год. ангажован је на пројектима индивидуалне контроле и корекције гојазности код клинички угрожене школске и одрасле популације на теритироји РС;
indent Од 2007. до 2009. год. ангажован од стране Тениског савеза Србије да спроводи тестирања и прати развој најталентованијих тенисера млађег узраста у Србији;
indent Један од најзначајнијих резултата у стручном ангажовању је допринос у освојеној златној медаљи Милице Мандић на ОИ у Лондону 2012.год, и сребрне медаље Тијане Богдановић на ОИ у Риу, где је спровођењем дијагностичких процедура контролисао и усмеравао тренажне процесе.
arrow Ангажовање у научним пројектима:
Пројекти Министарства науке и технолошког развоја РС
indent Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психосоцијални и васпитни статус популације Р. Србије. Евид. бр. 47015 (2011–2014);
indent Примена биомедицинског инжињеринга у претклиничкој и клиничкој пракси. Евид. бр. 41007 (2011–2014);
Пројекти Факултета спорта и физичког васпитања, УБ
indent Моторно програмирање (препрограмирање и репрограмирање);
indent Истраживање кинематичких варијабли у атлетским скоковима;
indent Истраживање веслачке технике кроз праћење биомеханичких варијабли завеслаја;
indent Шема мишићне активације у служби тренажних средстава и варијабли кретања у реалним тренажним условима;
indent Утицај учења веслачке технике на поједине биомеханичке варијабле;
indent Учествовао у организацији научног скупа Аналитика и дијагностика физичке активности, који је 2006. год. одржан на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду.
arrow Списак објављених научних радова
Монографије националног значаја (М41)
indent Ilić BD, Rajković Ž, Mrdaković V, Mitrović D, Ilić N. (2009) Motorna kontrola i biomehanika veslanja. I izdanje, Biomehanika, Zadužbina Andrejević, MAXUM, ISSN0354-7671, ISBN 86-7244-098-6, Beograd;
Поглавља и коауторства у књигама, уџбеницима и приручницима
indent Ilić BD, Mrdakovic V. (2009) Neuromehaničke osnove pokreta. I izdanje, Biomehanika, MTS Gajić, ISBN 978-86-912909-1-7 Beograd;
Поглавље аутора у истакнутој монографији националног значаја (М44)
indent Ilic D, Mrdakovic V. (2011) Dečiji sport od prakse do akademske oblasti (179-187). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu. ISBN 978-86-80255-74-3;
Радови у међународним часописима
indent Mrdakovic V, Ilic D, Vulovic R, Matic M, Jankovic N, Filipovic N. (2014) Leg stiffness adjustment during hopping at different intensities and frequencies. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol.16, No 3. DOI: 10.5277/abb140308 (M23)
indent Mrdakovic V, Ilic BD, Jankovic N, Rajkovic Z, Stefanovic Dj. (2008) Pre-activity modulation of lower extremity muscles within different types and heights of deep jump. Journal of Sports Science and Medicine, 7, 269-278. (M23)
indent Matic MS, Pazin NR, Mrdakovic V, Jankovic NN, Ilic DB, & Stefanovic DL. (2015). Optimum Drop Height for Maximizing Power Output in Drop Jump: The Effect of Maximal Muscle Strength. The Journal of Strength & Conditioning Research. Vol 29, No 12, pp. 3300-3310. (M21)
indent Ilic D, Ilic V, Mrdakovic V, Filipovic N. (2012) Walking at speeds close to the preferred transition speed as an approach to obesity treatment. Srp Arh Celok Lek. Jan-Feb;140(1-2):58-64 (M23)
indent Ilic V, Ranisavljev I, Stefanovic Đ, Ivanovic V, Mrdakovic V. (2015) Impact of Body Composition and Vo2 Max on the Competitive Success in Top-Level Handball Players. Coll. Antropol. Vol. 39, No.3, pp. 535-40. (M23)
indent Matic M, Mrdakovic V, Jankovic N, Ilic D, Stefanovic Dj, Kostic S. (2012) Active landing and take-off kinematics of the long jump. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, Vol. 10, No 3, pp. 243 - 256, UDC 796.012.36/431.2 (M24)
indent Rajkovic Z, Ilic BD, Mrdakovic V, Mitrovic D, Jankovic N. (2011) Evaluation of learning rowing technique in a twelve-oared school boat galley. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, Vol. 9, No 3, pp. 329 – 347, UDC 791.123 (M24)
Радови у водећем часопису националног значаја (М51)
indent Rajković Ž, Mitrović D, Ilić D, Mrdaković V, Jovanović S. (2006) Uticaj učenja veslačke tehnike na biomehaničke varijable pri različitim frekvencijama zaveslaja. Fizička Kultura vol.30. No 2 str. 113-128.
indent Mrdaković V, Ilić D, Janković N, Rajković Ž, Jovanović S, Stefanović Đ, Mitrović D. (2006) Šeme preaktivacije mišića donjih ekstremiteta u različitim uslovima skoka u dubinu. Fizička Kultura vol.30. No 2 str. 129-146.
indent Pajić Z, Ilić D, Mrdaković V, Janković N, Rajković Ž. (2008) Uticaj treninga sa inercionim opterećenjem na sposobnost razvoja sile i maksimalnu brzinu trčanja. Fizička kultura, vol.62, str.29-47.
indent Mladenović D, Ilić D, Rajković Ž, Mrdaković V. (2009) Učenje osnovne tehnike veslanja vremenski raspoređenom metodom ostvarene pri različito zadatim brzinama. Fizička kultura, vol.63; 35-47, 2009.
Радови у часопису националног значаја (М52)
indent Ilić D, Mitrović D, Rajković Ž, Mrdaković V. (2009) Motorno učenje veslačke tehnike vremenski koncentrisanom metodom, Inovacije u nastavi, vol.22,2009/2, 103-115.
indent Ilić D, Mitrović D, Mrdaković V. (2009) Efekti motornog učenja osnovne tehnike veslanja vremenski raspoređenom metodom. Inovacije u nastavi, vol. 22,2009/4 85-103.
Радови у научном часопису (М53)
indent Mrdakovic V. (2010) Modulacija krutosti donjih ekstremiteta u zavisnosti od različitih frekvenci i intenziteta skokova. Godišnjak FSFV, Beograd. Vol. 16. str.121-144.
indent Kostić S, Ilić D, Mrdaković V. (2013) Invarijantnost motornih obrazaca pri bočnom volej udarcu u fudbalu. Godišnjak FSFV, Beograd. Vol. 19. str.48-65.
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (М32)
indent Ilic D, Mrdakovic V. (2012): The creation of top results in individual sports during the last two Olympic Cycles: The role of Faculty of Sport and Physical Education. Sports medicine course - Best practice in health evaluation of elite athletes, Belgrade.
Саопштење на међународном скупу штампано у целини (М33)
indent Mrdaković V, Ilić D, Rajković Ž, Janković N, Jovanović S, Macura M. (2007) Pre-acitvity Modulation of Lower Extremity Muscles Within Different Heights of Deep Jump. Second International Symposium of New Technologies in Sport– NTS, Sarajevo. 250-256
indent Ilić D, Rajković Ž, Mrdaković V, Mitrović D, Jovanović S. (2007) The Influence of Learning Rowing Technique on Time and Spatial Variables Achieved on Different Rowing Frequencies and Speeds. Second International Symposium of New Technologies in Sport– NTS, Sarajevo. 100-107
indent Rajković Ž, Ilić D, Mrdaković V, Mitrović D, Stefanović Đ. (2007) The Influence of Learning Rowing Technique on Strokes Force and Power Achieved on Different Rowing Frequencies and Speeds. Second International Symposium of New Technologies in Sport– NTS, Sarajevo. 92-99.
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34)
indent Rajković Ž, Ilić D, Mrdaković V, Mitrović D, Mladenović D, Andrić A. (2006) Uticaj učenja osnovne tehnike veslanja na biomehaničke varijable pri različitio zadatim brzinama. Međunarodna naučna konferencija – Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti, Zbornik radova, Beograd.
indent Rajković Ž, Ilić D, Mrdaković V, Mitrović D, Andrić A. (2006) Uticaj učenja veslačke tehnike vremenski koncentrisanom metodom na pojedine biomehaničke varijable ostvarene pri različitim zadacima. Međunarodna naučna konferencija – Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti, Zbornik radova, Beograd.
indent Mitrović D, Rajković Ž, Ilić D, Mrdaković V, Jovanović S. (2006) Uticaj učenja veslačke tehnike na biomehaničke varijable pri različitim frekvencijama zaveslaja, Međunarodna naučna konferencija «Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti», FSFV Beograd.
indent Mitrovic D, Rajkovic Ž, Ilic D, Mrdakovic V, Jovanović S. (2006) The influence of learning rowing technique on some biomechanical variables achived on different rowing frequencies, Sport, Stres,Adaptation, 4-th International Scientific Congress, Sofia.
indent Rajković Z, Ilić D, Mrdaković V, Mitrović D, Jovanović S. (2007) Correlation between biomechanical variables and experts grades at novice rowers. FISU Conference, Bangkok.
indent Mitrović D, Rajković Z, Ilić D, Mrdaković V, Macura M. (2007) Correlation of kinematics variables of stroke and experts' grades at novice rowers. M. FISU Conference, Bangkok.
indent Mrdaković V, Ilić D, Rajković Z, Jovanović S, Mitrović D. (2007) The possibilities of estimating rowing technique through following biomechanical variables of stroke. FISU Conference, Bangkok.
indent Ilic D, Ilic V, Mrdakovic V, Jakovljevic V, Mazic S, Mitrovic D. (2009) Effects of programmed aerobic and strength training with weight reducing diet on the body composition. Current Trends in Physiological Sciences - Second Congress of Physiology Sciences of Serbia with International Participation.
Одбрањен магистарски рад (М72)
indent Mrdaković V. (2010) Modulacija krutosti donjih ekstremiteta u zavisnosti od različitih frekvenci i intenziteta skokova (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu).
Одбрањена докторска дисертација (М71)
indent Mrdakovic V. (2014) Neuromehanička kontrola izvođenja submaksimalnih skokova (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu).
Последње ажурирано недеља, 12 јануар 2020 17:11