Др Милош Марковић Штампа

   arrow Предмети на студијским програмима:

    основне академске студије - физичко васпитање и спорт
   indent Теорија физичке културе
   indent Теорија и методика елементарних игара
   indent Информатика

    основне струковне студије - спорт, рекреација
   indent Теорија физичке културе
   indent Информатика са основама статистике

 
 
011.3531.000/164
 
Увећај слику +
arrow Датум и место рођења: 07.12.1986. Београд, Република Србија.
arrow Образовање:
indent 2009 Диплома Универзитета у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања (област - Теорија и методика физичког васпитања), тема дипломског рада "Процена нивоа физичке активности ученика на часу физичког васпитања";
indent 2010 Мастер, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања (област - Теорија физичке културе);
indent 13.01.2011. године одбранио Мастер рад на тему "Етика и физичка култура";
indent Октобра 2011. године уписао докторске студије на Факултету спорта и физичког васпитања;
indent 12.01.2017. одбранио докторску дисертацију под насловом "Физичка култура и етика – теоријско експериментални модел истраживања".
arrow Наставно искуство:
indent Запослен на Факултету спорта и физичког васпитања од 18.02.2010. године.
indent 2010 Избор у звање сарадник у настави, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, област: Теорија физичке културе;
indent 2012. избор у звање асистент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања, област: Теорија физичке културе;
indent 2017. избор у звање доцент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања, област: Теорија физичке културе;
indent Сарадник на предмету Активности у природи од 2010.
arrow Пројекти / књиге / уџбеници:
indent 2011 - "Ефекти примене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије", (бр.пројекта 47015 за период 2011-2014.године), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
arrow Објављени радови:
1. Ранисављев, И., Илић, В., Марковић, М., Бабић, Б. (2011): New tendencies in the application of altitude training in sport preparation, "Journal of Physical Education and Sport", 11 (2), pp.200-204.;
2. Ракић, С., Марковић, М., Допсај, М., Млађан, Д., Субошић, Д., (2013): Initial model of men's muscle structure indicators defined by method of multichannel bioeletrical impedance, "FACTA UNIVERSITATIS Series: Physical Education and Sport" Vol. 11, N0 1, 2013, pp. 23-33.;
3. Живковић М., Стаменковић, М., Марковић, М., (2013): Насиље у спорту и његови актери у савременом друштву, "Теме", Г. XXXVII, br. 2, стр. 939-952.;
4. Бокан, Б., Марковић М. (2012): Антрополошки приступ у изучавању физичке активности у другој половини XX и почетком XXI века у Србији, Зборник радова "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас", Ед: Живановић, Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.;
5. Марковић, М., Бокан, Б., Ракић, С., Тановић, Н. (2012): Примена инструмента СОФИТ за процену активности ученика и наставника на часовима физичког васпитања у београдским основним и средњим школама, Зборник радова: Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Ед: Бокан, Радисављевић, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.;
6. Марковић, М., Бокан, Б., Макић, Н., Николић, Ђ., (2013): Активност ученика и наставника на часовима физичког васпитања применом инструмента СОФИТ у неким градовима Србије, Зборник радова: Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Ед: Допсај, Јухас, Касум, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.;
7. Марковић, М., Вишњић, Д., Петковић, М., (2013): Актуелни проблеми бављена спортом ученика основне школе, Зборник радова: Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Ед: Допсај, Јухас, Касум, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.;
8. Марковић М., Бранковић, Д., Љубојевић, М., Вишњић, Д. (2012) : Упоредна анализа наставних програма физичког васпитања за млађи школски узраст неких европских земаља", "Спорт Монт", 371.3:796(4), pp. 194 – 199.;
9. Живковић, М., Марковић, М., Стаменковић, М., (2013): "Ангажованост деце у спорту на територији Београда", Зборник сажетака: "52. Конгрес Антрополошког друштва Србије", Нови Сад.;
10. Бокан, Б., Бокан, М., Марковић, М., (2013): Сцене телесног вежбања на мозаицима раног хришћанства, Зборник сажетака: "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас", Ед: Ненад Живановић, Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.
Последње ажурирано уторак, 05 септембар 2017 15:59