Организација и управљање - Деканат Штампа
О факултету

Организација, овлашћења и одговорности органа управљања Факултета спорта и физичког васпитања засновани су на Закону о високом образовању и утврђени Статутом Факултета. Управљање Факултетом спроводе: орган управљања, органи пословођења и стручни органи Факултета спорта и физичког васпитања.

Орган управљања Факултетом је Савет који има 23 члана од којих су 15 представници Факултета, 4 члана именује оснивач, а 4 бира Студентски парламент Факултета.

Органи пословођења су декан и продекани Факултета чији су избор и надлежности утврђени Статутом Факултета.

Стручни органи Факултета су: Наставно-научно и Изборно веће Факултета; Веће докторских студија; Веће дипломских академских студија; Веће струковних студија.

Делатност студентског парламента утврђена је Статутом и Правилником о раду студентског парламента Факултета.

Делатност Факултета спорта и физичког васпитања одвија се кроз реализовање пет студијских програма у области физичког васпитања и спорта, научноистраживачки рад, сарадњу са научним, образовним и спортским институцијама на државном и међународном нивоу.

Рад органа управљања и пословођења, стручних органа и студентског парламента се периодично оцењује на основу поднетих извештаја о раду (најмање једном годишње).

 

Деканат Факултета спорта и физичког васпитања сачињавају декан факултета и три продекана:
( телефон +381(11)3531-011, факс +381(11)3531-100, е-пошта Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели )
Увећај +
Декан
Проф. др Саша Јаковљевић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Технички секретар
Ирена Обрадовић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Секретар
Милена Лазаревић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Продекан за наставу
Проф. др Станимир Стојиљковић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 
Увећај +
Продекан за финансијско-материјалне
послове
Проф. др Владан Вукашиновић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Продекан за научно-истраживачки
рад и сарадњу
Доцент др Владимир Мрдаковић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Организационе јединице:
( организација рада Факултета спроводи се преко организационих јединица )
Катедре
Центар за перманентно усавршавање кадрова у области физичког васпитања и спорта
Центар за међународну сарадњу
Библиотека
Музеј спорта
Центар за издавачку делатност
Методичко–истраживачка лабораторија
Стручне службе:
Служба општих правних и кадровских послова
Служба финансијско-материјалних послова
Служба за студентска питања
Служба техничких и помоћно техничких послова