Информациони системи у физичком васпитању и спорту Штампа

Уређује ван.проф.др Драган Мирков

 

Све предметне информације можете наћи на следећој веб адреси: http://sites.google.com/site/isusportu/