Предмети ОАС и ОСС ТиМ Скијања Резултати испита IX-II/2019.