Предмети ОАС и ОСС ТиП Кондиције 3 Резултати испита VII/2019.