Вести Докторске студије Одлука о заказивању јавне одбране докторске дисертације кандидата Владимира Банковића