Музеј спорта угостио представнике Universeum-а,европске мреже универзитетских и акдемских музеја и збирки Штампа
Музеј спорта и олимпизма
уторак, 19 април 2016 13:16
Uvećajdekan Hemijskog fakulteta prof. dr Ivan Grzetic i prodekani sa predstavnicima Univerzeuma i kustostima univerzitetskih muzeja.
UvećajIvana Mitrovic, Sebastien Subiran, Sofia Talas i red. prof. dr Goran Kasum.

Музеј спорта угостио је у периоду од 03.04-06.04.2016.године представнике Universeum-а, европске мреже универзитетских и акдемских музеја и збирки. У посети су били председница Универзеума, др Софиа Талас са Универзитета у Падови и генерални секретар, др Себастиен Субиран са Универзитета у Стразбуру. Музеј спорта је члан ове јединствене мреже академског наслеђа од 2014.године и уједно једини универзитетски музеј спорта у Европи који је овом приликом повезао друге академске збирке Универзитета у Београду ради заједничког представљања наше академске баштине. Представници Универзеума посетили су Геолошку, Палеонтолошку и Минералошку збирку Рударско-геолошког факултета , Музеј Хемије који се налази на Хемијском факултету, затим Археолошку збирку на Филозофском факултету. Подршку напорима да се академско наслеђе Универзитета у Београду сачува и представи европској заједници дала је и проректорка за међународне односе др Иванка Поповић.

Последње ажурирано уторак, 19 април 2016 13:40