Вести Одлуке Р. Мандић - Докторска дисертација на јавност