Вести Одлуке М. Пасић - Докторска дисертација на јавност