Вести Одлуке Реферат и Одлука Комисије за преглед, оцену и одбрану магистарског рада кандидата Гордана ТОДОРОВИЋА