Вести Одлуке Реферат и одлука Комисије по расписаном конкурсу за избор асистента