Реферат о прегледу и оцени докторске дисертације студента докторских академских студија Сретена Срећковића Штампа
Одлуке
среда, 17 јул 2019 07:46

На основу члана 31-34. Правилника о докторским академским студијама – пречишћен текст на Универзитету у Београду – Факултету спорта и физичког васпитања 02-бр. 681 од 9. априла 2015. године и на основу члана 25. Статута Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања, декан Факултета, донео је следећу

 

О Д Л У К У

 

Докторска дисертација студента докторских академских студија Сретена Срећковића, под насловом: „Процена механичких особина мишића руку током извођења сложених покрета“ и Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације 02-бр. 1084/15-16 од 15. јула 2019. године, упућују се на јавност и налазиће се у Библиотеци Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања до одбране дисертације.

Рок за увид јавности је 30 дана.

Јавност почиње да тече од 17. јула 2019. и траје закључно са 15. августом 2019. године.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај за преглед и оцену докторске дисертације налазиће се на интернет страници Факултета и Универзитета у Београду до одбране дисертације.

 

Преузмите званичну документацију / посетите Линк УВИДОК:

 


 Повратак на почетну страну  „Одлуке“