Вести Одлуке Одлука и Реферат комисије за избор једног наставника у звању доцента за предмет Теорија спортског тренинга