Одлука и Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације докторанда Ксеније Бубњевић Штампа
Одлуке
четвртак, 20 фебруар 2020 17:56

На основу члана 31-34. Правилника о докторским академским студијама – пречишћен текст на Универзитету у Београду – Факултету спорта и физичког васпитања 02-бр. 681 од 9. априла 2015. године и на основу члана 25. Статута Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања 02-бр. 934/18-2 од 6. јуна 2018. године, декан Факултета, донео је следећу

 

О Д Л У К У

 

Докторска дисертација студента докторских академских студија Ксеније Бубњевић, под насловом: „УТИЦАЈ КОНТИНУИРАНОГ АЕРОБНОГ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА НА МОРФОЛОШКЕ И ФИЗИОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ ТОКОМ ТРУДНОЋЕ и Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације 02-бр. 687/17 од 19. фебруара 2020. године, упућују се на јавност и налазиће се у Библиотеци Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања до одбране дисертације.

Рок за увид јавности је 30 дана. У току трајања увида јавности факултету се могу доставити примедбе на Извештај Комисије и докторску дисертацију.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај за преглед и оцену докторске дисертације налазиће се на интернет страници Факултета и Универзитета у Београду до одбране дисертације.

 

Преузмите званичну документацију / посетите Линк УВИДОК:

 Повратак на почетну страну  „Одлуке“