Обавештење у вези студентских кредита Штампа
Студентски стандард
среда, 11 децембар 2019 11:42

arrow Студентска служба обавештава да су студенти којима је први пут одобрен студентски кредит, у обавези да што пре поднесу одговарајућу документацију (образац. бр.6-изјава жиранта, меница, фотокопија личне карте жиранта). Менице морају бити уредне, неоштећене и попуњене према упутству са полеђине обрасца бр.6. Студенти којима је први пут одобрен кредит или стипендија, потребно је да отворе текуће рачуне у најближој експозитури уникредит банке, уз индекс и личну карту.