Вести Вести и догађаји Сарадња ФСФВ-а и Кинезиолошког факултета из Сплита