Вести Вести и догађаји Конкурс за доделу стипендија из Фондације М. Стефановића Смедеревца и супруге Даринке