Конкурс за доделу стипендија Фондације Нови добротвори Универзитета у Београду за школску 2016/2017. годину Штампа
Вести и догађаји
среда, 14 децембар 2016 14:37
Фондација "Нови добротвори Универзитета у Београду"
БЕОГРАД
Студентски трг 1
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
Београд, 15.11.2016. године
03 Број: 67-6413/1-16

На основу члана 6. Статута Фондације "Нови добротвори Универзитета у Београду", број: 06-300/4-12 од 24.01.2012.године, Одбор Фондација "Нови добротвори Универзитета у Београду", на сeдници одржаној 15.11.2016. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА ФОНДАЦИЈЕ "НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ"
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу четири стипендијe за школску 2016/2017. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

 • Групације природно-математичких наука,
 • Групације техничко-технолошких наука,
 • Групације медицинских наука,
 • Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у школској 2016/2017. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

 1. редовно уписивање школске године,
 2. висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,00.
 3. други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).
Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине.

Члан 4.

Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

 • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
 • УВЕРЕЊЕ о упису школске 2016/2017. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
 • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.
Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 15. децембрa 2016. године до 23. јануара 2017. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком Конкурс Фондација "Нови добротвори Универзитета у Београду".
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 7.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Фондација "Нови добротвори Универзитета у Београду".
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs на страници Фондација "Нови добротвори Универзитета у Београду".

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милош Недељковић

 

 Повратак на почетну "Вести и догађаји"