Вести Вести и догађаји Прелиминарна ранг листа за упис у прву годину Специјалистичких струковних студија спорта