Вести Вести и догађаји Упис у наредну годину студирања шк.2019-20. године на основним академским и основним струковним студијама