Конкурс за доделу награда „Задужбине Ђоке Влајковића“ Штампа
Вести и догађаји
уторак, 10 децембар 2019 17:35
Задужбинa Ђоке Влајковића
БЕОГРАД
Студентски трг 1
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета

Београд, 07.11.2019. године

03-07 Број: 612-4582/1-19

На основу члана 6. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23.01.2012.године и Предлога ректорке Универзитета у Београду, 03-07 број: 612-4470/1-19 од 30.10.2019. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 07.11.2019. године, донео је:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 6 (шест) награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са групације:

 • Групације природно-математичких наука,
 • Групације техничко-технолошких наука,
 • Групације медицинских наука,
 • Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година на дан 31. децембар 2019. године.

Члан 2.

Награда у износу од по 150.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

Члан 3.

Критеријуми за добијање награде су:

 1. Научни рад објављен у 2018. и 2019. години са афилијацијом Универзитета у Београду, или евидентиран у 2019. години DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа закључно са 31. децембром 2019. године.
 2. Научни рад чији је одговорни аутор (corresponding author) кандидат.
 3. Научни рад који претходно није упућиван на конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића.
Члан 4.

Потребна документација:

 • Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1),
 • Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду,
 • Краткa биографијa,
 • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,
 • Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа.

Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 5.

Рок за подношење пријава је од 10.12.2019. године до 25.01.2020. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића.
Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Члан 6.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 7.

Избор најбољег научног рада врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

Члан 8.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 9.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

 

 

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Драгана Милић

 повратак на садржај  Вести и догађаји