Обавештење за студенте ОАС и ОСС о допуни листе изабраних предмета у шк.2019-20. Штампа
Вести и догађаји
понедељак, 13 јануар 2020 14:07

На основу Одлуке о условима уписа у наредну годину студија бр, 02-934/18-2 од 27.06.2019., коју је донело Наставно-научно веће , на 15. седници одржаној 24.06.2019.,а на основу члан 87, став 2, Статута Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОАС И ОСС О ДОПУНИ ЛИСТЕ ИЗАБРАНИХ ПРЕДМЕТА у шк. 2019-20.

 

„Студент може пре почетка пролећног (летњег) семестра да промени или допуни листу изабраних предмета, само уколико је у јануарско-фебруарском испитном року положио испит из ПРОЛЕЋНОГ (летњег семестра) ПРЕТХОДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (дакле пре почетка наставе из тог предмета у текућој школској години).“

Допуна се врши на основу МОЛБЕ, која се подноси продекану за наставу, а преко архиве Факултета.

Бодови се наплаћују сходно Одлуци о висини школарине.

Образац молбе, преузима се у Служби за студентска питања.

Молбе се могу подносити од 3.2.2020. (последња недеља испитног рока) до 14.02.2020.

Уз молбу студент подноси:

  • доказ о уплати у износу од 600,00 динара;
  • копију странице индекса где је евидентиран положен испит. (Уколико у записнику о полагању испита не буде евидентирана оцена, онда оцена у индексу није меродавна).

Напомена: Студенти су у обавези, да крену на предавања новоизабраних предмета, са почетком наставе у пролећном семестру, а према распореду часова.

 

Преузмите званичну документацију:
 повратак на садржај  Вести и догађаји