Вести Вести и догађаји Поступак за подношење молбе-захтева за продужетак рока за завршетак студија и упис у шк. 2023/24. годину за студенте на свим студијским програмима који се спроводе на ФСФВ