Courses BAS & PS Aktivnosti u prirodi Obaveštenje studentima za Logorovanje 2017.