Courses BAS & PS Aktivnosti u prirodi Obaveštenje za Logorovanje 2018.