Courses BAS & PS TiM Borenja Jovana Preković osvojila zlatnu medalju