Courses BAS & PS TiM Veslanja Evropsko prvenstvo u veslanju