Courses BAS & PS TiM Veslanja FSFV Univerziteta u Beogradu na 38. Međunarodnom sajamu nautike, lova i ribolova