Konkurs za upis na Fakultet u II konkursnom roku (septembar) Print
Arhiva upisa
Thursday, 27 July 2017 14:42
DRUGI KONKURSNI ROK
Za upis na prvu godinu Osnovnih akademskih i Osnovnih strukovnih studija
Za šk. 2017/2018. godinu

~I~

A) Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu raspisuje drugi konkursni rok za:

 • za upis na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE organizuje se za kandidate:
 • državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu šk. 2016/2017. godine, i koji do poslednjeg dana prijave u prvom konkursnom roku nisu nostrificirali strane isprave.

Državljanin Republike Srbije iz predhodnog stava, može se upisati na studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, ukoliko su položili prijemni ispit i rangirali se u okviru broja utvrđenog Odlukom Vlade RS za tu kategoriju kandidata, (dodatna kvota od 1% u odnosu na odobrenu budžetsku kvotu (2 mesta).

Ovi kandidati prijavljuje se na konkurs sa potvrdom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da je u toku postupak nostrifikacije strane srednjoškolske isprave, ili dokazom da je predat zahtev za nostrifikaciju.

 • Stipendisti Vlade Republike Srbije u okviru programa "Svet u Srbiji" i "Srbija za Srbe iz regiona", prijavljuju se i polažu prijemni ispit u drugom upisnom roku. Pre prijave ovi kandidati su u obavezi da pristupe postupku priznavanja ranije stečenih diploma (u inostranstvu) za potrebe nastavka obrazovanja.

B) upis na OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE mogu konkurisati kandidati zainteresovani za upis u SAMOFINANSIRAJUĆEM STATUSU do popune odobrene kvote.

 • Broj slobodnih mesta na strukovnim studijama - SPORT je 39;
 • Broj slobodnih mesta na strukovnim studijama - REKREACIJA je 12.

Broj slobodnih mesta kandidata koji konkurišu po afirmativnim merama R. Srbije je:

 • romska nacionalna manjina 2 mesta;
 • posebne potrebe (lica sa invaliditetom) 1 mesto.

(Objavljeno na sajtu Univerziteta-broj slobodnih mesta za II konkursni rok. a na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije).

Kandidati koji se upisuju na osnovu afirmativne mere, stiču pravo upisa na budžet, ukoliko su položili prijemni ispit i rangirali se u okviru broja utvrđenog Odlukom Vlade RS.

Broj studenata koji su ostvarili pravo upisa na budžet po afirmativnoj akciji oduzima se od broja samofinansirajućih studenata.


~II~

U prvu godinu Osnovnih akademskih i Osnovnih strukovnih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Pravo prijave, program prijemnog ispita i način rangiranja kandidata isti su kao i u prvom konkursnom roku. Detaljno su izloženi u Informatoru koji je objavljen na sajtu Fakulteta.

Test motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, prijavljivanje kandidata na konkurs, sprovođenje konkursa i upis studenata, obaviće se prema sledećem redosledu:

Kandidati koji nisu obavili Test motoričkih i test funcionalnih sposobnosti obaviće ga na dan prijavljivanja na konkurs 04.09.2017. godine, PREMA ZAKAZANOM TERMINU, a pre predaje dokumenata.

Zakazivanje Testa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti počeće 01.09.2017. godine na telefon: +381113531011 kod Irene Obradović ili direktno na Fakultetu, soba 34 od 10:00 do 13:00 čas.

VAŽNO: Na Test motoričkih i funkcionalnih sposobnosti poneti:

 • ličnu kartu ili pasoš;
 • lekarsko uverenje sa mišljenjem o sposobnosti za studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (bez testa opterećenja) ne starije od 6 meseci (dobijeno u bilo kom Domu zdravlja ili iz druge zdravstvene ustanove državne/privatne)
  Laboratorijske analize:
  • krvna slika,
  • šećer u krvi,
  • holesterol u krvi,
  • bilirubin u krvi,
  • pregled urina,
 • sportsku opremu (patike, šorts, majicu) i
 • dokaz o uplati Testa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, CENA TESTA MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI: 4.000,00 dinara. Uplatu izvršiti na Tekući račun Fakulteta: 840-4537760-22 Svrha uplate: Test motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.
II konkursni rok (septembar) osnovne akademske i strukovne studije
 04.09.2017. Prijava na konkurs od 9:00-14:00 č
(Postupak prijave na konkurs možete videti u nastavku obaveštenja ili klikom na zvaničan dokument ...)
 04.09.2017. Objavljivanje liste prijavljenih kandidata sa prosečnom ocenom iz srednje škole posle 16:00 čas (oglasna tabla, sajt Fakulteta)
 05.09.2017. Primedbe na objavljenu listu prijavljenih kandidata, službi za studentska pitanja od 9:00-12:00 časova
 06.09.2017. Polaganje prijemnog ispita (akademske i strukovne studije). Po rasporedu koji će biti objavljen na sajtu Fakulteta i oglasnoj tabli.
 07.09.2017. Preliminarne rang liste biće objavljene najkasnije u četvrtak 07.09.2017. u 12:00 čas, na sajtu Fakulteta i oglasnoj tabli.

Učesnik konkursa može podneti žalbu (obavezna taksa) na redosled kandidata na privremenoj rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

Prigovor se podnosi preko arhive Fakulteta, Komisiji za upis.

Komisija za upis donosi rešenje u roku od 24 časa od prijema prigovora.

Kandidat, nezadovoljan odlukom Komisije, može podneti žalbu Dekanu, kao drugostepenom organu, u roku od 24 časa od prijema rešenja Komisije.

Dekan, donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe. Rešenje Dekana je konačno.


 12.09.2017. KONAČNA RANG LISTA biće objavljena najkasnije 12.9.2017. godine do 16:00 časova.
 13.09.2017. Univerzitet objavljuje Konačne rang liste najkasnije 13.09.2017. godine u 12:00 časova koje su osnov za upis.
 14.09.2017. Upis kandidata obaviće se 14 septembra 2017. godine, na osnovu konačne rang liste, prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnim tablama i sajtu Fakulteta.

Dokumentacija koja prati Obaveštenje:

 

Povratak na početnu stranuPrijemni ispit

 

Last Updated on Thursday, 18 April 2019 08:48