Treći konkursni rok za upis na I godinu osnovnih STRUKOVNIH studija 2017/18. Print
Arhiva upisa
Friday, 15 September 2017 14:32
TREĆI KONKURSNI ROK
Za upis na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija za šk. 2017/2018. godinu

~I~

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje treći konkursni rok za upis studenata u SAMOFINANSIRAJUĆEM STATUSU na OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE:

 • Broj slobodnih mesta na osnovnim strukovnim studijama - SPORT je 28;
 • Broj slobodnih mesta na osnovnim strukovnim studijama - REKREACIJA je 10.
~II~

Test motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, prijavljivanje kandidata na konkurs, sprovođenje konkursa i upis studenata, obaviće se prema sledećem redosledu:

Kandidati koji nisu obavili Test motoričkih i test funcionalnih sposobnosti obaviće ga na dan prijavljivanja na konkurs 18.09.2017. godine, PRE PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS od 10.00 do 13.00 časova.

VAŽNO: Na Test motoričkih i funkcionalnih sposobnosti poneti:

 • ličnu kartu ili pasoš;
 • lekarsko uverenje sa mišljenjem o sposobnosti za studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (bez testa opterećenja) ne starije od 6 meseci (dobijeno u bilo kom Domu zdravlja ili iz druge zdravstvene ustanove državne/privatne)
 • Laboratorijske analize:
  • krvna slika
  • šećer u krvi
  • holesterol u krvi
  • bilirubin u krvi
  • pregled urina
 • sportsku opremu (patike, šorts, majicu) i
 • dokaz o uplati naknade za Test motoričkih i funkcionalnih sposobnosti u iznosu od 4.000,00 dinara. Uplatu izvršiti na tekući račun Fakulteta: 840-4537760-22 svrha uplate: Test motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Uplata se može izvršiti na blagajni Fakulteta.
 • 18.09.2017. Prijava na konkurs od 9.00-14.00 časova. (Postupak prijave na konkurs se nalazi u prilogu ovog dokumenta)
 • 18.09.2017. Objavljivanje liste prijavljenih kandidata sa prosečnom ocenom iz srednje škole posle 14.00 časova (oglasna tabla, sajt Fakulteta)
 • 18.09.2017. Primedbe koje se odnose na tehničke greške ili obračunat broj bodova iz srednje škole prijavljuju se na šalteru Službe za studentska pitanja od 14.00-16.00 časova
 • 19.09.2017. Polaganje prijemnog ispita (strukovne studije). Raspored polaganja prijemnog ispita će biti naknadno objavljen na sajtu Fakulteta i oglasnoj tabli
 • Preliminarne rang liste biće objavljene najkasnije u četvrtak 19.09.2017. u 15.00 časova, na sajtu Fakulteta i oglasnoj tabli.

Učesnik konkursa može podneti žalbu sa dokazom o plaćenoj naknadi na redosled kandidata na preliminarnoj rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja liste na oglasnoj tabli Fakulteta. Žalba se podnosi preko arhive Fakulteta, Komisiji za upis. Kandidat, nezadovoljan odlukom Komisije za upis, može podneti žalbu Dekanu, kao drugostepenom organu. Rešenje Dekana je konačno.
Nakon rešenja žalbi biće objavljene konačne rang liste.


Dokumentacija koja prati Obaveštenje:

 

Povratak na početnu stranuPrijemni ispit