Postupak prijavljivanja na konkurs za upis u I godinu OAS i OSS 2018/19. I rok Print
Arhiva upisa
Friday, 08 June 2018 16:25

Studentska služba obaveštava da će se prijava na konkurs – prvi konkursni rok obaviti prema utvrđenom rasporedu od 09.00 do 14.00 sati:

 • 20. i 21. jun 2018. prijava kandidata za osnovne akademske studije;
 • 22. jun 2018. prijava kandidata za osnovne strukovne studije.


POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU
GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH I OSNOVNIH STRUKOVNIH
STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019 GODINE

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na UVID ORIGINALNA DOKUMENTA, A PREDAJU FOTOKOPIJE SLEDEĆIH DOKUMENATA:

 1. svedočanstva četiri razreda prethodno završene srednje škole;
 2. diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
 3. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatu izvršiti na račun Fakulteta, 840-1102666-24, poziv na broj 14):
  • za osnovne akademske studije 10.000,00 rsd;
  • za osnovne strukovne studije 8.000,00 rsd.
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. državljanstvo (ne starije od 6 meseci);
 6. 2 fotografije 4 x 6 cm;
 7. lekarsko uverenje sa mišljenjem o sposobnosti za studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (ne starije od 6 meseci);
 8. dokaz o sprovedenoj proveri motoričkih i funkcionalnih sposobnosti;
 9. prijavni list (može se preuzeti sa sajta fakulteta u nastavku teksta ili portirnice ili skriptarnice Fakulteta);
 10. ovlašćenje (može se preuzeti sa sajta fakulteta u nastavku teksta).

Napomena: Ukoliko kandidati žele da konkurišu za upis i na Osnovne akademske i na Osnovne strukovne studije mogu to učiniti prilikom prvog prijavljivanja.

Detaljne informacije o sprovođenju konkursa možete pogledati u dokumentu Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa za šk.2018/19. godinu, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Potrebne obrazce možete preuzeti klikom na dokument i to:

Prijave se podnose neposredno. Prijave podnete preko pošte neće se razmatrati.

 

 Povratak na početnu stranuPrijemni ispit“  

 

Last Updated on Thursday, 18 April 2019 08:46