Obaveštenje o slobodnim budžetskim mestima za upis na prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2018/19. godinu Print
Arhiva upisa
Thursday, 12 July 2018 16:21

Obaveštavaju se kandidati koji se na konačnoj rang listi za Osnovne strukovne studije, studijski program Sport, nalaze ispod crte za upis na budžet, da je došlo do pomeranja crte iz razloga što se 6 (šest) kandidata rangiranih na budžet nije upisalo.
Prvih 6 (šest) kandidata ispod crte, broj ranga (24, 25, 26, 27, 28 i 29) stekli su pravo upisa na teret budžeta. NEOPHODNO JE DA KANDIDATI DOĐU DANA, 13.07.2018. GODINE U 9:00 ČASOVA RADI UPISA.
Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.