ZNAČAJNI DATUMI Print
Arhiva upisa
Tuesday, 07 May 2019 11:08
ZNAČAJNI DATUMI
Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za
osnovne akademske i strukovne studije u školskoj 2019/2020. godini
arrows MAJ
od 15. aprila Informacije o pripremama za prijemni ispit Info kancelarija – radnim danom od 10 do 12 časova na telefon +381 11 35 31 086
od 13. maja Rezervacija termina za pripreme za prijemni ispit i uplata naknade Blagajna fakulteta – radnim danom od 9 do 14 časova ili na telefon +381 11 35 31 078
od 23. maja Zakazivanje testa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti Radnim danom od 9 do 14 časova na telefon +381 11 35 31 011
27. maj – 25. jun Pripreme za ispit za proveru sklonosti i sposobnosti Uplate se vrše na blagajni fakulteta – radnim danom od 9 do 14 časova
arrows JUN
od 03. juna Obavljanje Testa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti Prema zakazanim terminima
19. i 20. jun Prijava na konkurs – akademske studije Od 9 do 14 časova- prijave se podnose na Fakultetu – lično / punomoćnik
21. jun Prijava na konkurs – strukovne studije Od 9 do 14 časova- prijave se podnose na Fakultetu – lično / punomoćnik
21. jun Objavljivanje lista prijavljenih kandidata sa prosečnim ocenama iz srednje škole

Do 20 časova

Na oglasnoj tabli i na internet stranici fakulteta
24. jun Primedbe na liste prijavljenih kandidata sa prosečnim ocenama iz srednje škole

Od9 do14 časova
Na šalteru službe za studentska pitanja

26. i 27. jun Polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti – akademske studije Po rasporedu koji će biti naknadno objavljen
28. jun Polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti – strukovne studije Po rasporedu koji će biti naknadno objavljen
30. jun Objavljivanje preliminarne rang liste – akademske i strukovne studije

Do kraja dana

Na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta
arrows JUL
do 02. jula Žalbe na preliminarnu rang listu  – akademske i strukovne studije Samo žalbe dostavljene na arhivu Fakultetu do 02. jula do 12 časova
do 03. jula Rešavanje po žalbama – Komisija za upis Do 12 časova
do 04. jula Žalbe na rešenje Komisije za upis Dekanu – akademske i strukovne studije

Samo žalbe dostavljenenaarhivu Fakulteta

do 04. jula  do 12 časova
do 05. jula Dekan donosi konačnu odluku Do 12 časova
05. jul Objavljivanje konačne rang liste kandidata – akademske i strukovne studije

Do16 časova

Na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta
09. jul Upis kandidata na akademske studije koji su rangirani od 1 do 100 mesta Od 9  do 14 časova
10. jul Upis kandidata na akademske studije koji su rangirani od 101 do 160 mesta Od 9  do 14 časova
11. jul Upis kandidata na strukovne studije – samo kandidati koji seupisuju kao budžetski studenti

Od 9 do 14 časova

12. jul Upis kandidata na strukovne studije – samo kandidati koji se upisuju kao samofinansirajući studenti

Od 9 do 14 časova

Zvanično obaveštenje:


Povratak na početnu stranu Upis na Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fiizičkog vaspitanja