Godišnjak 2018 - broj 23. Print
Yearbook
Friday, 14 June 2019 08:01
Godišnjak 23 (2016/2017*), Beograd 2018.
*Napomena: Greškom u Godišnjaku broj 21, godina 2016, stavljena je školska godina 2015/2016 umesto 2014/2015; pa je tako nastavljeno i u Godišnjaku broj 22 iz 2017, gde stoji školska 2016/2017 umesto 2015/2016. U Godišnjaku broj 23 iz 2018. ispravljamo grešku.
Preuzmite kompletno izdanje: pdf Godišnjak 23 (1,64MB)
RADOVI
Lidija Moskovljević, Slobodanka Dobrijević
RELACIJE MUZIČKIH SPOSOBNOSTI I USPEŠNOSTI U RITMIČKOJ GIMNASTICI KOD OSOBA RAZLIČITOG POLA
RELATIONS BETWEEN MUSICAL ABILITIES AND RHYTHMIC GYMNASTICS SUCCESSFULLNESS OBSERVED IN BOTH GENDERS
Sanja Mandarić, Dejan Mandarić
RELACIJE PLESOVA I GRUPNIH FITNES PROGRAMA
RELATIONS BETWEEN DANCS AND GROUP FITNESS PROGRAMMES
Snežana Radisavljević Janić, Jana Janus Milovanović, Ivana Milanović
ZNANjA UČENIKA I NjIHOVO VREDNOVANjE FIZIČKOG VEŽBANjA I FIZIČKOG VASPITANjA
STUDENT’ KNOWLEDGE AND THEIR ASSESSMENT OF EXERCISING AND PHYSICAL EDUCATION
Zoran Sretenović
SPORT U ŠKOLSKOJ PRAKSI
Robert Ropret, Dragan Močević
MIŠLjENjE UČENIKA OSNOVNE I SREDNjE ŠKOLE O EKSTREMNIM SPORTOVIMA
ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS ON EXTREME SPORTS
STRUČNI SKUP „80 GODINA OD ROĐENjA MILIVOJA MATIĆA”
Božo Bokan

UVODNO OBRAĆANjE
Božo Bokan, Miloš Marković
OGLED O ETIČKIM VREDNOSTIMA TELESNOG KRETANjA-VEŽBANjA U DELU MILIVOJA MATIĆA
ESSAY ON THE ETHICAL VALUES OF PHYSICAL MOVEMENT-EXERCISE IN THE WORK OF MILIVOJE MATIĆ
Vladimir Kebin
VREDNOSTI ZNAKA U TEORIJI I FILOZOFIJI FIZIČKE KULTURE U MATIĆEVOM OPUSU
VALUES OF A SIGN IN THE THEORY AND PHILOSOPHY OF PHYSICAL CULTURE IN MATIC’ WORK
Goran Petrović
NOVA PARADIGMA FIZIČKOG VASPITANjA – PUTEVIMA PROFESORA MATIĆA
NEW PHYSICAL EDUCATION PARADIGM – FOLLOWING IN PROFESSOR MATIC’S FOOTSTEPS
Nenad Živanović
APOLOG(IJA) STRUKE
AN APOLOG(Y) OF THE PROFESSION
Kosta Marinković
BEZVREMENI DUH KOG SAM UPOZNAO
Strahinja Strelić
UTICAJ PREDAVANjA I PORODIČNE TRADICIJE NA OSVETLjAVANjE LIKA I DELA PROFESORA MILIVOJA MATIĆA
Angelina Poznanović
IDEOGRAMI PROFESORA MATIĆA KAO INSPIRACIJA ZA PROMIŠLjANjE FIZIČKE KULTURE
HRONIKA FAKULTETA
SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI - OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI - STARI NASTAVNI PLAN
SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - BOLONjA
SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI - OSNOVNE MASTER STUDIJE
ODBRANjENE DOKTORSKE DISERTACIJE ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI - DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE