Master predmeti Istraživanja u sociologiji sp. Rezultati kolokvijuma 05/2018.