Master predmeti Istraživanja u sociologiji sp. Rezultati kolokvijuma V/2019.